Information

Information om upphovsmän

Bakgrundsuppgifter om webbplatsen

Webbplatsen för läkemedelsfostran upprätthålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Webbplatsen för läkemedelsfostran togs ursprungligen fram på farmaceutiska institutet vid Östra Finlands universitet år 2002. Utvecklingen av webbplatsen byggde på en omfattande studie där man bland annat intervjuade barn och genomförde en enkät bland lärarna. År 2012 tog Fimea över webbplatsen som samtidigt förnyades. Samarbetet med Östra Finlands universitet pågår alltjämt.

Sakinnehållet på webbplatsen för läkemedelsfostran granskas och uppdateras vid behov åtminstone en gång om året. Delen som handlar om typiska barnsjukdomar har granskats av Fimeas överläkare och de andra sidorna av farmaciexperter som är anställda på Fimea.

Sidornas tecknade illustrationer är gjorda av Hannu Konttinen. Copyright till bilderna innehas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Webbplatsen togs fram på ett obundet sätt och inget läkemedelsföretag har i något skede sponsrat arbetet.

Webbplatsens bruksanvisningar och upphovsrättigheter

Copyright

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Information om utgivaren

Webbplatsens utgivare är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Tekniska rekommendationer

Webbplatsen kan användas med alla vanliga webbläsare.

Bruksvillkor och upphovsrättigheter

Samtliga rättigheter förbehålls. Webbplatsen för läkemedelsfostran är offentligt läsbar. Informationen kan läsas, kopieras, dupliceras och översättas eller användas som bakgrundsmaterial. Informationen får inte säljas vidare eller användas för kommersiella ändamål. Webbplatsens illustrationer får inte kopieras eller publiceras i något sammanhang utan tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Hänvisningar till webbplatsen för läkemedelsfostran

Till webbplatsen för läkemedelsfostran får hänvisas från andra webbplatser med hyperlänk på så vis att sidan öppnar sig till hela webbläsarfönstret eller till ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att hänvisa till sidorna från sådana som använder ramar (frames) på så sätt att webbplatsen för läkemedelsfostran eller delar av den öppnar sig innanför ramen på en annan webbplats. Vid citat ska källan nämnas genom referens till dess URL-adress och datum. Detta får dock inte kränka Säkerhets- och utvecklingscentrets för läkemedelsområdet rättigheter.

Länken får inte användas för kommersiella syften.

Mer information:

Webbplatsens innehåll för undervisning och bakgrundsmaterial:

Katri Hämeen-Anttila, utvecklingschef, tfn. 029 522 3513

Webbplatsens bruksanvisningar och upphovsrätt:

Seija Rytkönen, Webbinformatör, (Elina Norros, tjl.) tfn. 029 522 3114

E-postadresserna anges i formen förnamn.efternamn@fimea.fi.