Copyright

Copyright ingress

Webbplatsens utgivare är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Copyright

Copyright

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Information om utgivaren

Webbplatsens utgivare är Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.

Tekniska rekommendationer

Webbplatsen kan användas med alla vanliga webbläsare.

Bruksvillkor och upphovsrättigheter

Samtliga rättigheter förbehålls. Webbplatsen för läkemedelsfostran är offentligt läsbar. Informationen kan läsas, kopieras, dupliceras och översättas eller användas som bakgrundsmaterial. Informationen får inte säljas vidare eller användas för kommersiella ändamål. Webbplatsens illustrationer får inte kopieras eller publiceras i något sammanhang utan tillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Hänvisningar till webbplatsen för läkemedelsfostran

Till webbplatsen för läkemedelsfostran får hänvisas från andra webbplatser med hyperlänk på så vis att sidan öppnar sig till hela webbläsarfönstret eller till ett nytt fönster. Det är inte tillåtet att hänvisa till sidorna från sådana som använder ramar (frames) på så sätt att webbplatsen för läkemedelsfostran eller delar av den öppnar sig innanför ramen på en annan webbplats. Vid citat ska källan nämnas genom referens till dess URL-adress och datum. Detta får dock inte kränka Säkerhets- och utvecklingscentrets för läkemedelsområdet rättigheter.

Länken får inte användas för kommersiella syften.

Mer information

Webbplatsens innehåll för undervisning och bakgrundsmaterial:
Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, tfn. 029 522 3513

Webbplatsens bruksanvisningar och upphovsrätt:
Tuukka Tenhunen, web specialist, tfn. 029 522 3114

E-postadresserna anges i formen förnamn.efternamn@fimea.fi.