Hoppa till innehåll
Barnsjukdomar

Typiska barnsjukdomar

Typiska barnsjukdomar

Typiska barnsjukdomar

Typiska barnsjukdomar

I det här avsnittet beskrivs symtom och behandlingsprinciper för de vanligaste sjukdomarna som förekommer hos barn. Förutom läkemedelsbehandlingen innehåller sidorna även information om vilken hemvård som kan prövas och när det är bäst att besöka läkare. I fråga om vissa sjukdomar finns också information som läraren speciellt bör beakta och där man dryftar vilken eventuell inverkan sjukdomen har på skolgången. För en del av sjukdomarna finns därtill fallbeskrivningar av barn som lider av den aktuella sjukdomen. Dessa beskrivningar baserar sig på verkliga intervjuer av barnpatienter.