Förstoppning

Förstoppning ingress

Förstoppning är en vanlig åkomma bland barn. I allmänhet är det fråga om en funktionell förstoppning. Detta innebär att man inte kan se någon klar orsak till förstoppningen. Oftast beror förstoppning på felaktiga kostvanor, för lite motion och felaktiga avföringsvanor. Sjukdomar och missbildningar i tjocktarmen är sällsynta. Hos skolelever kan förstoppning också orsakas av stress som följd av förändringar i livssituationen.

Förstoppning

Symtom

Kännetecknande för förstoppning är att behovet att tömma tarmen minskar (mer än tre dagars mellanrum) samt stor och hård avföring. Svårigheten att tömma tarmen samt härtill förknippade smärtor och krystningar tyder på störningar i tarmfunktionen. Barnet kan dra sig för att tömma tarmen. Om ett barn tömmer tarmen färre än tre gånger per vecka, kan förstoppning konstateras.

Barn i skolåldern med svår och långvarig förstoppning har ofta även problem med att lösare avföring rinner förbi den hårda avföringen. Då har det bildats en hård avföringsklump i ändtarmen, så att lösare avföring kan passera utan att barnet kan kontrollera detta. Det faktum att avföring rinner ut och barnet ”bajsar på sig” orsakar problem speciellt i sociala situationer, som i skolan och under fritidsaktiviteter.

Förebyggande vård

Det bästa sättet att förebygga förstoppning är att se till att barnet får tillräckligt med fibrer och vätska och att uppmuntra barnet att utöva sådan motion som barnet tycker om.

Behandling

Den primära behandlingen av förstoppning är ändrade levnadsvanor. Basen består av en fiberrik kost, tillräckligt med vätska, tillräckligt med motion och regelbundna toalettbesök. Lindrig förstoppning kan ofta behandlas genom att levnadsvanorna korrigeras så att de främjar tarmfunktionen. Då det gäller kosten är det viktigast att öka mängden vätska och fiber. Bra fiberkällor är fullkornssäd, grönsaker, frukter och bär. Det är bra att undvika födoämnen som gör tarmfunktionen långsammare, såsom saftkrämer, banan samt drycker med hög sockerhalt och vitt mjöl. Den bästa drycken för att öka mängden vätska är vatten (eller svag saft). Det lönar sig att begränsa mängden mjölk om man dricker mycket, men samtidigt ska man se till att få i sig tillräckligt med kalcium. En del av mjölkprodukterna är bra att byta ut till surmjölksprodukter (yoghurt, surmjölk, fil).  Regelbundna avföringsvanor är centralt i behandlingen av förstoppning. Även ökad motion främjar tarmfunktionen.

Om ändrade levnadsvanor inte hjälper vid förstoppning kan man pröva läkemedelsbehandling. Om läkemedelsbehandling behövs rekommenderas i första hand makrogol. Som alternativ kan man använda laktulos och kostfiber, som fås receptfritt på apoteket. I akuta situationer kan man använda lavemang.

Behandlingen och uppföljningen av svår förstoppning hos barn genomförs alltid i samarbete med en läkare. Det är skäl att konsultera en läkare om det blir fläckar, om ett barn under fyra år haft förstoppning i en månad eller om ett barn över fyra år haft förstoppning i två månader. Det är också skäl att konsultera en läkare om egenvården inte ger tillräckligt hjälp.

Speciellt att beakta för lärare

Förstoppning kan också uppstå om barnet upprepat försummar avföringsreflexen, dvs. håller tillbaka avföringen. Därför kan t.ex. skolstarten utlösa förstoppning hos ett barn, då barnet inte kan gå på toaletten när behovet kräver och tarmen lär sig att tömma sig mer sällan. Det är således viktigt att påminna små skolelever om att det är viktigt att lyssna på sin kropp och gå på toaletten även under en lektion, om det behövs. Om barnet upplever det ångestfyllt att gå på toaletten i skolan, bör man diskutera detta tillsammans med eleven och föräldrarna.

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.