Information om förhindrande av graviditet

Information om förhindrande av graviditet ingressi

Förhindrande av graviditet och användningen av dagen efter-piller är inte sjukdomar, men ingår i läkemedelsfostran för elever i årskurs 7–9. I bägge fallen används läkemedel.

Information om förhindrande av graviditet