Akut p-piller (”dagen efter-piller”)

Akut p-piller (”dagen efter-piller”) ingressi

Följande text är författad så att den kan skrivas ut för eleverna.

Akut p-piller (”dagen efter-piller”)

Skriv ut den här sidan (pdf)

När behöver du dagen efter-piller?

Du behöver dagen efter-piller om du har haft samlag utan preventivmedel eller om kondomen gått sönder och du inte vill bli gravid. Dagen efter-piller fungerar bäst om du tar det så snabbt som möjligt efter samlaget, helst inom 12 timmar. Du kan ändå ta ett dagen efter-piller ännu 3–5 dagar från samlaget (beroende på preparatet).

Var får man tag på dagen efter-piller?

Dagen efter-piller säljs receptfritt på apoteken. Apoteken måste ställa några frågor till alla som köper dagen efter-piller. Man frågar dig om du använder andra läkemedel eller om du har lever- eller hjärtsjukdom eller en inflammatorisk tarmsjukdom. Med dessa frågor vill man reda ut huruvida preparatet lämpar sig för dig.

Information om läkemedlet

Dagen efter-piller som innehåller levonorgestrel tas via munnen som en engångsdos inom 72 timmar eller 3 dagar efter oskyddat samlag eller om preventivmetoden sviker.

Dagen efter-piller som innehåller ulipistralacetat tas via munnen som en engångsdos inom 120 timmar eller inom 5 dagar efter oskyddat samlag eller om preventivmetoden sviker.

Båda läkemedlens graviditetsförhindrande effekt grundar sig på gulkroppshormonet. Biverkningar är t.ex. huvudvärk, ömmande bröst och illamående. De är förbigående och ofarliga biverkningar. Ingetdera av läkemedlen skadar fostret, om du trots allt skulle bli gravid. Gör ett graviditetstest om menstruationen är mer än fem dagar sen. Närmare information får du från apoteket samt genom att läsa läkemedlets bipacksedel.

Speciellt att beakta

  • Berätta på apoteket om dina andra läkemedel och sjukdomar.
  • Dagen efter-piller är avsett att användas endast i specialfall, inte för regelbundet bruk.
  • Om du behöver ett regelbundet säkert preventivmedel, kontakta t.ex. skolhälsovårdaren, som kan hänvisa dig vidare till en läkare.
  • Dagen efter-piller skyddar inte mot könssjukdomar.

Mer information

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

Befolkningsförbundets (på finska) webbplats finns information riktad till unga om förhindrande av graviditet och även om postkoital antikonception.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Förebyggande av graviditet

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns på sidan Hur använder du ditt läkemedel rätt.