Matias historia

Matias ingress

Matias är en 15-årig skolelev. Han lider av migränhuvudvärk, som han insjuknade i som 4–5-åring. Därtill har han benägenhet för spänningshuvudvärk. För tillfället får Matias ett migränanfall cirka en gång per vecka. Emellanåt har han haft bättre perioder då migrän förekommit endast en gång i månaden eller ännu mer sällan. Benägenheten för migrän går starkt i släkten.

Matias

Då Matias var liten, visste hans mamma när ett migränanfall var på väg genom att tolka uttrycket i hans ögon. Ögonen började liksom vattnas. Då anfallet framskred orkade pojken inte längre leka, utan han drog sig tillbaka till sitt rum för att vila. Nu när Matias är äldre känner han igen de första symtomen på migrän och kan ta hänsyn till dem. De första symtom som varslar om migrän är att man börjar gäspa och sedan känns det som om man inte får tillräckligt med syre. Andra symtom är en känsla av att musklerna ”förlamas” samt ett begär efter något sött.

Det egentliga migränanfallet med huvudvärk är så kraftigt att Matias inte kan göra något annat än vila under den tid anfallet pågår. Under anfallet kan det även förekomma fokala neurologiska symtom med synfälts- och talrubbningar. Matias kräks sällan i samband med migränanfallen. Anfallets längd varierar i allmänhet från några timmar till ett dygn.

Som läkemedel används ketoprofen. Även ibuprofen- och paracetamolpreparat har prövats, men ketoprofen har visat sig fungera bäst. Utöver läkemedel är vila den viktigaste behandlingsmetoden. Då ett migränanfall slår till tar Matias först sin medicin och lägger sig sedan i ett varmt bad i ungefär en halv timme. Efter det sköljer han ansiktet i en sval dusch och lägger sig att vila i ett tyst rum med en svart lapp för ögonen. Om en tablett inte hjälper, tar han en ny dos om en timme efter den första dosen.

Migränen har stor inverkan på Matias dagliga liv. På grund av migränen är han tvungen att följa en mycket regelbunden rytm. Det är speciellt viktigt att sova tillräckligt, cirka nio timmar per natt. Det är också viktigt att han lägger sig ungefär samma tid varje kväll, eftersom långa sovmorgnar inte kan ersätta förlorad kvällssömn. Om sömnrytmen störs under veckoslutet, kan detta visa sig i form av migrän på måndagen. På grund av sin regelbundna sömnrytm kan han inte delta i idrottsgrenar där man tränar sent om kvällarna. I övrigt kan han utöva motion på normalt sätt, bara han kommer ihåg att inte delta i träningar om de första symtomen på ett migränanfall redan kan konstateras. Det är också viktigt med en regelbunden måltidsrytm. Eftersom skolan inte har någon mellanmålsservering, har Matias ofta med sig exempelvis kex.

Av födoämnena utlöser leverlåda och produkter som innehåller rikligt med mörk choklad ett migränanfall. Även vissa dofter och kraftiga temperaturförändringar, t.ex. en het bastu eller mycket kallt väder, kan utlösa ett migränanfall. På sommaren kan hetta orsaka huvudvärk. Även stress, speciellt när stressen släpper taget, är en väsentlig faktor som kan utlösa migrän. Detta kan yppa sig i form av migrän som börjar under natten till lördagen efter en skolvecka.

Matias klarar sig utmärkt i skolan. Skolgången kräver emellertid vissa regelbundna rutiner. Matias gör i allmänhet sina läxor i god tid, eftersom det kan störa nattsömnen om han gör dem sent på kvällen. Han kan inte lämna provläsningen till den sista kvällen, eftersom han aldrig vet när han kan få ett migränanfall. Ibland blir han tvungen att hoppa över skolans gymnastiklektioner, om ett migränanfall är på väg och fysisk ansträngning sannolikt endast skulle förvärra situationen. Matias har också varit tvungen att vara borta från skolan på grund av sin migrän. Om anfallet börjar på morgonnatten, kan han försena sig från de första lektionerna. På motsvarande sätt kan han också behöva gå hem mitt under en skoldag. Ett par gånger har Matias sänts hem från skolan på egen hand. Detta är inte att rekommendera, eftersom ett migränanfall gör det svårt att observera vad som händer i trafiken. Ärendet har diskuterats med lärarna och man har kommit överens om att man i sådana situationer i fortsättningen ringer Matias pappa.

Matias önskar att lärarna förhåller sig förstående till hans situation. Han önskar att man tar hänsyn till hans åsikter när han får ett huvudvärksanfall och att han tillåts stanna på lektionen om han känner att han klarar det. För tillfället skickar lärarna ofta hem honom. Önskvärt är också att det skulle finnas en plats i skolan där han kan lägga sig och vila en stund efter att han tagit migränmedicinen. Om läkemedlet gör att han mår bättre, skulle han kunna fortsätta skoldagen på normalt sätt.