Öroninflammation

Öroninflammation ingress

Med öroninflammation avses i dagligt tal vanligtvis en hastigt uppträdande inflammation i mellanörat. Öroninflammation förekommer mest bland barn under två år. Även barn i skolåldern kan insjukna i öroninflammation. Öroninflammation uppkommer ofta efter eller i samband med förkylning. Oftast börjar den inom 3–4 dagar efter förkylningssymtomen. Öroninflammation kan orsakas av bakterier eller virus.

Öroninflammation

Symtom

Öroninflammation kan ge mycket olika symtom hos olika barn. Öronvärk är det enda symtomet som visar på öroninflammation, men öroninflammation kan också förekomma utan öronvärk. Öroninflammation är ofta förknippat med andra typiska förkylningssymtom, till exempel halsont, snuva, hosta och feber. Öroninflammation kan också orsaka oklara allmänna symtom som aptitlöshet, illamående och diarré. Hos barn i skolåldern kan nedsatt hörsel vara ett tecken på öroninflammation.

Förebyggande vård

Öroninflammation går ofta hand i hand med förkylning. Den kan åtminstone i någon mån förebyggas med samma metoder som övre luftvägsinfektioner (bl.a. handtvätt). Exponering för tobaksrök ökar risken för att insjukna i öroninflammation. Xylitoltuggummi och -mixtur har påvisats minska förekomsten av öroninflammation.

Behandling

Om barnet vaknar på natten med öronvärk, är det inte nödvändigt att genast ta barnet till en läkare. Paracetamol eller smärtstillande medel som fås receptfritt på apoteket kan ges som akut hjälp. Paracetamol lämpar sig även för personer med känslig mage och för astmatiker. Nässpray och näsdroppar kan göra det lättare för ett snuvigt barn att andas, varför de kan användas i några dagar.

Den största delen av öroninflammationerna är en blandinfektion som orsakas av bakterier och virus. Öroninflammation kan läkas ut av sig själv. Ett barn med öronvärk ska ändå tas till läkare. Läkaren bedömer huruvida öroninflammationen kräver antibiotika. Det är viktigt att ta tabletterna i en antibiotikakur med regelbundna mellanrum, så att det hela tiden finns tillräckligt med läkemedel i kroppen och bakterierna inte kan föröka sig. Hela kuren ska tas, även om symtomen försvinner redan tidigare. I annat fall kan det bli bakterier kvar i kroppen. De utvecklar resistens mot antibiotika och då biter antibiotika inte längre på dem. Läkaren bedömer från fall till fall om ett besök för efterkontroll behövs.

Speciellt att beakta för lärare

Barnet kan återgå till skolan när allmäntillståndet tillåter det, men det är bra att vara hemma en feberfri dag. Deltagande i gymnastiklektioner bedöms utifrån elevens allmäntillstånd och hur ansträngande gymnastik det är fråga om.

Mer information

Patientversion av rekommendationen God medicinsk praxis om egenmedicinering

Du hittar information om ett läkemedel under handelsnamnet i Fimeas läkemedelssökning. Sök efter läkemedlens handelsnamn utifrån den verksamma läkemedelssubstansen i FPA:s läkemedelssökning.

I Hälsobiblioteket (Terveyskirjasto) kan du söka information enligt sjukdomens namn (på finska).

Basinformation om rätt användning av läkemedel finns i Hur använder du ditt läkemedel rätt.