Vad händer på apotek?

Mitä apteekissa tapahtuu ingressi

Under helheten lär man sig att söka information om rätt användning av läkemedel genom att bekanta sig med apotekets verksamhet.

Mitä apteekissa tapahtuu bullets

  Målet för den här studiehelheten är att eleven lär sig att

  • känna apotekets verksamhet
  • förstå att man kan fråga apoteket om sådant som gäller användningen av läkemedel

  Under helheten övar eleverna sina samarbetsfärdigheter och att dra slutsatser

Mitä apteekissa tapahtuu tehtävä

UPPGIFTENS FÖRLOPP

 

Första skedet: Utgångsläge eller scenario

Eleverna och läraren sitter till exempel vid ett bord. Läraren visar eleverna bilder som inspirerar dem att göra observationer. Hjälpfrågor kan till exempel vara:

 • Vad finns på bilden?
 • Var någonstans är personerna på bilden?
 • Var kan man köpa produkterna på bilden?
 • Varför har personerna på bilden möjligen kommit till apoteket?
 • Vad gör apotekspersonalen på bilden?
 • Varför behövs det personal på apoteket?
 • Varför är det viktigt att kunna använda läkemedel rätt?

Scenariot informerar eleverna om temat för denna uppgift: ”Vad händer på apoteket?”.

 

Andra skedet: Undersökning

Eleverna och lärarna går på besök till ett apotek i närheten. Under besöket gör eleverna följande:

 • bekantar sig med apotekets verksamhet
 • lär sig att man kan fråga efter råd på apoteket om hur man  använder läkemedel rätt
 • får erfarenhet av ett apoteksbesök.

Tidpunkten för besöket och innehållet i det överenskoms på förhand med apoteket. Det är viktigt att eleverna, lärarna och apoteket har klara mål. Under besöket får eleverna lära sig exempelvis följande:

 • Vad säljs på apoteket? / Vad kan man köpa på apoteket?
 • Vad gör apotekets personal?
 • Hur kan jag välja rätt produkter? / Hur kan jag få information om apotekets produkter?
 • Hur går det till att köpa produkter på apoteket? (receptläkemedel och egenvårdsläkemedel, vuxen- och barnkunder osv.)

 

Tredje skedet: Beslutsskedet

Klassens elever indelas i grupper. Till varje grupp utdelas material med inspirationsbilder som visar olika produkter som kan köpas på apoteket samt situationer med rådgivning om och inköp av mediciner. Eleverna väljer en bild. Varje grupp ger utifrån bilden uppslag till ett drama där en kund kommer tillapoteket och får de råd som behövs. Varje grupp presenterar sitt skapade drama för de andra. Möjliga dramer är till exempel:

 • barnkunden på apoteket
 • vuxenkunden på apoteket
 • att köpa plåster på apoteket
 • att köpa vitaminer på apoteket
 • att köpa receptläkemedel och egenvårdsläkemedel på apoteket
 • att köpa egenvårdsläkemedel läkemedel på apoteket

Efter att dramerna har presenterats diskuterar eleverna och läraren tillsammans erfarenheterna av besöket och de presenterade dramerna. De drar tillsammans motiverade slutsatser av följande:

 • Var kan eleverna få mer information om rätt användning av läkemedel?
 • Vad händer på apoteket?
 • Varför behövs det personal på apoteket?
 • Varför är det viktigt att kunna använda läkemedel rätt?

Mitä apteekissa tapahtuu sininen boksi

Material

Förslag till tidsanvändning för studiehelheten (pdf)

Kontaktformulär (aktiv pdf)

Inspirerande bildmaterial (pdf)

Bedömningsskala (pdf)

Mer information

Helheten anknyter till teman som du hittar bakgrundsinformation om i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel? i materialbanken i avsnitten Receptläkemedel och Egenvårdsläkemedel samt i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i avsnittet ”Var hittar jag information om läkemedel?” under Hälso- och sjukvårdspersonal.

Samma information finns också sammanfattad på sidan ”Vad är ett läkemedel?” och "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".