Berättelsen om Mormors medicin

Berättelsen om Mormors medicin ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut att man inte får ta andra personers läkemedel. Den som använder läkemedlet kan råka illa ut om han eller hon inte hittar sitt läkemedel på rätt ställe. Man kan även själv råka illa ut, om man äter någon annans läkemedel.

Berättelsen om Mormors medicin

Uppgiftens förlopp

Alternativ 1. Läraren läser berättelsen Mormors medicin och stannar upp på de ställen som märkts ut. Under pauserna visar eleverna antingen tummen upp eller tummen ner beroende på om man i berättelsen handlade rätt eller fel. Efter varje paus visar läraren det rätta svaret genom att själv visa tummen upp eller tummen ner. Efter att berättelsen lästs diskuteras ämnet.

Alternativ 2. Läraren läser först berättelsen Mormors medicin, varefter man diskuterar temat. Efter det förbereder eleverna i små grupper ett skådespel om berättelsen.

Berättelsen om Mormors medicin taustaboksi

Material

Berättelsen om Mormors medicin (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Risksituationer i samband med läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".