Minneslista då man använder läkemedel

Minneslista ingress

Målet med uppgiften är att eleverna lär sig vilka skeden som ingår när man tar ett läkemedel.Rekommenderas för elever i klasserna 1–9.

Minneslista

Uppgiftens förlopp

Läraren och eleverna behandlar tillsammans minneslistan över de faktorer som man bör beakta då man tar ett läkemedel. Eleverna kan på exempelförpackningen och i bipacksedeln söka upp de saker som nämns i minneslistan. Minneslistan ska behandlas i den omfattning som är lämplig för barnens ålder.

I klasserna 1–2 kan man behandla de olika stegen vid intag av ett läkemedel. Läraren kan ta med ett medicinskåp, några läkemedelsförpackningar, måttmuggar eller injektionssprutor till klassen. Med hjälp av dessa kan eleverna själva gå igenom de olika stegen och till exempel öva att mäta upp rätt dos antibiotikamixtur med hjälp av vatten.

Med de större eleverna kan minneslistan gås igenom mer detaljerat och man kan även diskutera de saker som märkts med punktningsstreck i listan. Med dem kan minneslistan även användas som stöd eller introduktion till övriga uppgifter. Minneslistan kan behandlas med eleverna exempelvis före rollspelet Apoteksbesök, vilket gör det lättare för dem att ställa frågor under apoteksbesöket.

Minneslista taustaboksi

Material

Minneslista då man använder läkemedel (pdf)

Exempelläkemedelsförpackning (pdf)

Bipacksedelsexempel (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkterna Rätt användning av läkemedel samt Förvaring av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".