Rollspelet Apoteksbesök

Rollseplet apoteksbesok ingress

Målet med uppgiften är att lära ut de grundläggande fakta som det är bra att veta om sitt läkemedel för att kunna använda det rätt, samt att lära eleverna att så småningom bli aktiva och kunna diskutera sina läkemedel på apoteket.

Rollspelet apoteksbesok

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Läraren och eleverna diskuterar tillsammans vilka frågor det är bra att ställa om sitt läkemedel på apoteket. Frågorna kan sammanställas på tavlan eller på en stordia som underlag för steg 2.

Viktiga frågor är:

  • För vilket besvär är läkemedlet avsett?
  • Hur mycket och hur ofta ska jag ta läkemedlet?
  • På vilket sätt ska jag ta läkemedlet?
  • Hur länge ska jag ta läkemedlet?

Steg 2.

Läraren spelar rollen som farmaceut. Farmaceuten ger varje elev eller grupp av elever en läkemedelsförpackning som eleverna får ställa frågor om. Frågorna är desamma som man diskuterade i steg 1 av uppgiften. Läraren kan använda de färdiga frågorna och svaren som finns om tre exempelläkemedel, Värkslut, Snuvtorr och Ögonaböj.

Som läkemedelsförpackning kan man använda vilken förpackning eller vilket annat föremål som helst. Man kan även använda riktiga läkemedelsförpackningar som finns i hemmet. Då ska frågorna och svaren utgå från förpackningen och bipacksedeln för respektive läkemedel.

Rollspelet apoteksbesök

Material

Exempelläkemedlen Värkslut, Snuvtorr och Ögonaböj (pdf)

Bipacksedelsexemplen (pdf). (Obs! Filen innehåller åtta exempel på bipacksedlar.)

Mer information

Studiehelheter Vad händer på apotek?

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".