Behandling av öroninflammation

Behandling av oroninflammation ingress

Under helheten övar eleverna sina färdigheter i grupparbete, i att motivera sina synpunkter och i att dra slutsatser.

Behandling av oroninflammation bullets

    Målet för den här studiehelheten är att eleven

    • lär sig känna igen de mest allmänna symtomen på öroninflammation och att bedöma när man bör söka sig till en läkarmottagning samt
    • lär sig att använda egenvårdsläkemedel ändamålsenligt.

Behandling av oroninflammation

Uppgiftens förlopp

Steg 1: Utgångsläge eller scenario

Eleverna delas in i grupper. Grupperna läser början av det uppgiftskompendium som skrivits ut åt dem, berättelsen ”Vad hjälper Annes onda öra?” och funderar utifrån den kunskap som de för tillfället besitter på frågorna som ansluter till berättelsen.

Steg 2: Utforskning

Eleverna letar i grupp i det material som läraren delar ut fram svaret på de frågor som de tidigare funderat på.
Som material delar läraren ut Öroninflammation-sidan samt materialbankens pdf-fil ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” punkten Rätt användning av läkemedel, som finns på webbplatsen läkemedelsfostran.

Steg 3. Beslutsfattande

Grupperna ger sina motiverade svar och svaren diskuteras tillsammans med hela klassen.

Behandling av oroninflammation taustaboksi

Material

Uppgiftskompendium som skrivs ut åt eleverna (pdf)

Bipacksedeln till läkemedlet Ontbort (pdf)

Förslag till tidsanvändning för studiehelheten (pdf)

Bedömningsskala (pdf)

Mer information

Helheten anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".

Närmare information om öroninflammation finns på sidan Öroninflammation.