Berättelsen Villes onda öra

Berättelsen Villes onda öra ingress

Målet med uppgiften är att lära barnen att läkemedel kan bota och förebygga sjukdomar och lindra symtom. Dessutom ska eleverna lära sig att antibiotikakurer ska tas så länge som läkaren ordinerat, så att sjukdomen som behandlas säkert blir botad. Rekommenderas för eleverna i klasserna 3–4.

Berättelsen Villes onda öra

Uppgiftens förlopp

Läraren läser berättelsen högt eller eleverna läser den själva. Efter det diskuteras vilka slags läkemedel berättelsen handlade om: vilket läkemedel botade sjukdomen, vilket lindrade något av symtomen och var något av läkemedlen sjukdomsförebyggande. Diskussionen kan fortsätta utifrån elevernas egna erfarenheter och man kan fundera över vilken verkan de använda läkemedlen har haft. Vaccinationernas roll kan diskuteras utförligare om ämnet verkar intressera eleverna.

I berättelsen

  • lindras smärta med värkmedicin som tas genom munnen.
  • dödar antibiotikan bakterier och förhindrar dem från att växa, varefter en öroninflammation som orsakats av bakterier läker.
  • förebygger vaccin uppkomsten av en sjukdom.

Berättelsen Villes onda öra taustaboksi

Material

Berättelsen Villes onda öra (pdf)

Exempeltabellen på förebyggande, lindrande och botande läkemedel (pdf)

Mer information

Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?” i materialbanken. Se punkten Läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Vad är ett läkemedel?".

Närmare information om öroninflammation finns på sidan Öroninflammation.

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner

Behandling av öroninflammation

Läroplanen 2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016