Rollspelet Läkemedelsexperiment

Rollspelet Läkemedelsexperiment

Målet med denna uppgift är att eleverna ska lära sig förstå varför man inte ska ta emot läkemedel av främmande personer. Målet med uppgiften är att man ska lära sig att det inte lönar sig att pröva läkemedel i berusningssyfte.

Rollspelet Läkemedelsexperiment

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Läraren berättar eller eleverna läser en berättelse som handlar om att bli bjuden på läkemedel.

Steg 2.

Alternativ 1. Eleverna gör ett skådespel av situationen där man strävar efter att hitta rätt handlingssätt.
Alternativ 2. Eleverna diskuterar ärendet i grupper och skriver ett slut på berättelsen.

Steg 3.

Läraren och eleverna diskuterar tillsammans varför man inte ska ta läkemedel som bjuds av en främmande person.

  • Den som ger läkemedlet kan ha för avsikt att droga eller skada barnet.
  • Den som ger läkemedlet vet inte nödvändigtvis vad det innehåller eller vad det är avsett för.
  • Läkemedel som är avsedda för vuxna kan vara farliga för barn, eftersom kroppen fungerar annorlunda och ännu inte klarar av att hantera alla ämnen på samma sätt som en vuxen.
  • Läkemedelsdoserna är individuella och dosen kan vara fastställd exempelvis enligt patientens vikt, övriga läkemedel som patienten använder eller hälsotillståndet.

Vid behov kan man fortsätta diskutera blandbruk av alkohol och läkemedel. Uppgiften hänför sig till teman om vilka man hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Missbruk av läkemedel. Rollspelet Alkohol och läkemedel passar bra som uppgift.

Rollspelet Läkemedelsexperiment taustaboksi

Material

Berättelsen Party (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Risksituationer i samband med läkemedel.

Vid behov kan man fortsätta diskutera blandbruk av alkohol och läkemedel.

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Missbruk av läkemedel. Rollspelet Riskerna med blandbruk av alkohol och läkemedel är en lämplig uppgift.