Tolkning av bruksanvisningarna

Tolkning av bruksanvisningarna ingress

Målet med uppgiften är att eleverna lär sig tolka läkemedlens bruksanvisningar.

Tolkning av bruksanvisningarna

Uppgiftens förlopp

Alternativ 1. Eleverna får ett uppgiftskompendium med bruksanvisningar för olika läkemedel och frågor om hur anvisningarna ska tolkas. Eleverna fyller i uppgiftskompendiet individuellt, i grupp eller i par. Varje elev kan fylla i alla bruksanvisningar. Anvisningarna kan också fördelas mellan grupperna. Till slut behandlas bruksanvisningarna gemensamt.

Alternativ 2. Läraren väljer ut några exempel ur bruksanvisningarna. Anvisningarna diskuteras därefter i små grupper.

Tolkning av bruksanvisningarna taustaboksi

Material

Uppgiften På vilket sätt skulle jag använda? (pdf)

De rätta tolkningarna av bruksanvisningarna (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner

Behandling av öroninflammation

Läroplanen 2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016