Ändamålsenlig användning av läkemedel i behandlingen av huvudvärk och migrän

Ändamålsenlig användning av läkemedel i behandlingen av huvudvärk och migrän ingressi

Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Ändamålsenlig användning av läkemedel i behandlingen av huvudvärk och migrän bullets

  Målet för den här studiehelheten är att eleven lär sig att

  • känna igen de vanligaste symptomen på migrän och huvudvärk och egenvård för att behandla dem
  • förstå skillnaderna mellan migrän och huvudvärk
  • avgöra ändamålsenlig användning av egenvårdsläkemedel
  • avgöra om det finns ett behov av att uppsöka läkare
  • söka efter information på internet och bedöma uppgifternas tillförlitlighet.

  Under helheten övar eleverna sina färdigheter i grupparbete, i att motivera sina synpunkter och i att dra slutsatser.

Ändamålsenlig användning av läkemedel i behandlingen av huvudvärk och migrän

UPPGIFTENS FÖRLOPP

Steg 1. Utgångsläge, scenario
Eleverna delas in i grupper. Grupperna läser början av det uppgiftskompendium som skrivits ut åt dem, berättelsen ”Vad är det med Sonja ?” och funderar utifrån den kunskap som de för tillfället besitter på frågorna som ansluter till berättelsen.

Steg 2. Undersökning
Eleverna arbetar i grupp och söker svaren på de frågor de funderar över genom att söka information på internet på tre webbplatser som de väljer.

Steg 3. Beslutsfattande
Grupperna ger motiveringar till sina svar och svaren diskuteras tillsammans med hela klassen.

Ändamålsenlig användning av läkemedel i behandlingen av huvudvärk och migrän taustaboksi

Material

Uppgiftskompendium som skrivs ut åt eleverna (pdf)

Förslag till tidsanvändning för studiehelheten (pdf)

Bedömningsskala (pdf)

Mer information

Helheten anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?” i materialbanken. Se punkten Rätt användning av läkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Hur använder du ditt läkemedel rätt?".

Det finns mer information om migrän på sidan Migrän och om huvudvärk på sidan Huvudvärk.