Felanvändning av smärtstillande läkemedel och alkohol

Felenvandning av smartstillande läkemedel och alkohol

Under helheten övar eleverna sina färdigheter i grupparbete, i att motivera sina synpunkter och i att dra slutsatser utifrån den information som de hittat.

Felenvandning av smartstillande läkemedel och alkohol bulletpoint

  Målet för den här studiehelheten är att eleven

  • lär sig att fel användning av läkemedel är en mångfasetterad fråga,
  • förstår de risker som är förenade med ett blandbruk av alkohol och läkemedel samt
  • lär sig hur viktigt det är att följa läkemedlens doseringsanvisningar.

Felenvandning av smartstillande läkemedel och alkohol

BAKGRUND

Läkemedel används ofta fel av misstag, men det är tyvärr ett vanligt förekommande fenomen. Enligt en uppskattning förverkligas endast 1/3 av all medicinering på ett ändamålsenligt sätt. Till exempel kan en följd av underdosering av läkemedel vara att läkemedlet inte är till hjälp. Överdosering av läkemedel kan å andra sidan medföra skadliga biverkningar och rentav förgiftning.

Det händer också att läkemedel används fel på avsikt. Det finns unga som tyvärr kan experimentera med läkemedel i syfte att berusa sig. Vanligast är blandbruk av läkemedel och alkohol. Unga personer kan ha helt felaktiga uppfattningar om läkemedels verkningar tillsammans med alkohol.

UPPGIFTENS FÖRLOPP

Steg 1. Utgångsläge eller scenario

Eleverna indelas i grupper. I gruppen läser man den ena av berättelserna om läkemedelsexperiment, Sommarlovets inledningsfest eller En discokväll. Eleverna funderar i gruppen utifrån den kunskap som de för tillfället besitter på frågorna i slutet av berättelsen.

Steg 2. Problemlösning

Eleverna bekantar sig med pdf-filen ”Hur använder du ditt läkemedel rätt” .

Särskilt med punkterna:

 • Fel användning av läkemedel, som berättar vilka fel som kan begås i användning av läkemedel och vilka följder dessa kan få.
 • Blandbruk av läkemedel och alkohol, som talar om vad blandbruk betyder och vilka följder det kan ha.
 • Egenvårdsläkemedel i blandbruk, som skildrar vilka receptfria läkemedel som unga personer vanligen experimenterar med tillsammans med alkohol och vilka följder blandbruket kan medföra.

Följande steg:

Alternativ 1. Eleverna gör ett skådespel av situationen där man strävar efter att hitta rätt handlingssätt.
Alternativ 2.
Eleverna diskuterar ärendet i grupper och skriver ett slut på berättelsen.

Steg 3. Beslutsfattande

Man diskuterar tillsammans om hur man löste berättelserna om läkemedelsexperiment och om blandbruk av alkohol och smärtstillande läkemedel. Vilken uppfattning hade eleverna om blandbruk av alkohol och smärtstillande läkemedel innan man gick igenom studiehelheten? Fick eleverna lära sig något som de inte redan visste? Man kan skriva ut en kort faktainformation om temat för eleverna.

Felenvandning av smartstillande läkemedel och alkohol taustaboksi