Vad gör läkemedlen? Videor om läkemedles indikationer

Vad gör läkemedlen? Videor om läkemedlens indikationer bullets

  Målet för den här studiehelheten är att eleven

  • lär sig att läkemedel ingår i behandlingen av sjukdomar
  • lär sig att läkemedel används för många olika ändamål: med läkemedel kan man bota eller förebygga sjukdomar eller lindra symtomen 
  • förstår skillnaden mellan receptläkemedel och egenvårdsläkemedel som man får utan recept 
  • förstår skillnaden mellan läkemedel och läkemedelsliknande produkter (såsom kosttillskott)

  Under helheten behandlar eleverna olika slags indikationer för läkemedel via de sjukdomar de känner till och övar sina färdigheter i grupparbete, i att motivera sina synpunkter och i att dra slutsatser.

Vad gör läkemedlen? Videor om läkemedlens indikationer

UPPGIFTENS FÖRLOPP

Steg 1: Utgångsläge eller scenario

Eleverna delas i grupper på 3-4. Varje grupp väljer tre sjukdomar som de känner till och föreslår så många olika sätt som möjligt att behandla sjukdomarna, lindra symtomen eller förebygga dem. Hurdana metoder kan man använda hemma? På vilka olika sätt kan läkemedel vara till hjälp för den sjuka – och hur är det med andra preparat? I hurdana situationer kan det vara motiverat att använda eller låta bli att använda läkemedel? Grupperna gör en sammanställning av sina tankar och motiveringar (t.ex. en tankekarta, mind map) på ett stort papper.  Varje grupp väljer en av de sjukdomar de funderat på, och arbetar vidare med den.

Steg 2: Utforskning

Eleverna söker i grupperna så tillförlitlig kunskap som möjligt om den sjukdom de valt. Vad sägs det om sjukdomen och hur man ska handskas med den i informationskällorna? Kan huskurer räcka till som hjälp eller är det motiverat att använda egenvårdsläkemedel eller någon annan produkt som liknar läkemedel – eller bör man söka sig till en läkares mottagning?

Varje grupp gör en video på cirka två minuter exempelvis med sina mobiltelefoner. Videon kan exempelvis vara ett skådespel, en nyhetssnutt, en animation, en intervju eller en dokumentär. Syftet med videon är att åskådliggöra indikationerna för läkemedel och deras betydelse jämfört med behandling av sjukdomen med metoder utan läkemedel.

Steg 3. Beslutsfattande

Grupperna visar sina videor för hela klassen. Efter att ha sett på videorna och diskuterat dem gör eleverna eller läraren ett muntligt sammandrag av diskussionerna. Slutligen diskuterar alla tillsammans hur individuell en läkemedelsbehandling bör vara – varför samma läkemedel inte alltid passar alla – samt bedömer sitt eget lärande och arbetsprocessen.

Vad gör läkemedlen? Videor om läkemedlens indikationer taustaboksi

Material

Arbete steg för steg (pdf)

Förslag till tidsanvändning för studiehelheten (pdf)

Exempel på förebyggande, lindrande och botande läkemedel (pdf)

Bedömningsskala (pdf)

Mer information

Helheten anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?” i materialbanken. Se punkterna Läkemedel, Egenvårdsläkemedel, Receptläkemedel, Läkemedlets livscykel och Växtbaserade läkemedel, homeopatiska och antroposofiska preparat samt kosttillskott.

Det finns också sammanfattande information om egenvårds- och receptläkemedel samt om biverkningar på sidan "Vad är ett läkemedel?".

Det finns också mer information om symtom på sidorna Förkylning, Öroninflammation, Astma och Huvudvärk samt på Terveyskirjasto.