Uppgiftsidéer

Det här avsnittet innehåller idéer till uppgifter som stöd för undervisningen i klasserna 7–9. Du kan använda dem som de är eller bearbeta dem så att de passar din egen klass.

Uppgiftsidéerna har följande struktur:

    • Inlärningsmålen anges i början av varje uppgift.
    • Det kan finnas olika alternativ för hur uppgiften genomförs. Vissa uppgifter består av flera steg som i allmänhet slutar med att man går igenom grupparbeten eller diskuterar temat.
    • För de flesta uppgifterna finns det färdigt utskrivbara blanketter för eleverna.
    • Därtill finns det facit för läraren. Vissa uppgifter kan även innehålla annat material för läraren.
    • I slut av varje uppgift nämns var det finns mera information.
Fel uppstod under bearbetning av mallen.
Expression layoutLocalService.getLayout(groupId?number,false,link.getData()?number) is undefined on line 6, column 27 in 7314638#7314690#ALASIVULISTA ALASIVULISTALLE YHDELLÄ KOLUMNILLA.
1<#assign layoutLocalService=serviceLocator.findService( "com.liferay.portal.service.LayoutLocalService")> 
2<#if link.getSiblings()?has_content> 
3	<#list link.getSiblings() as link> 
4	<a href="${link.getFriendlyUrl()}"> 
5		<div class="subpage-link-column"> 
6			${layoutLocalService.getLayout(groupId?number,false,link.getData()?number).getName(locale)} 
7		</div> 
8	</a> 
9	</#list> 
10</#if>