Uppgiftsidéer

Uppgiftsideer klassen 7-9

Det här avsnittet innehåller idéer till uppgifter som stöd för undervisningen i klasserna 7–9. Du kan använda dem som de är eller bearbeta dem så att de passar din egen klass.

Tehtäväideat bulletpoint SV

Uppgiftsidéerna har följande struktur:

    • Inlärningsmålen anges i början av varje uppgift.
    • Det kan finnas olika alternativ för hur uppgiften genomförs. Vissa uppgifter består av flera steg som i allmänhet slutar med att man går igenom grupparbeten eller diskuterar temat.
    • För de flesta uppgifterna finns det färdigt utskrivbara blanketter för eleverna.
    • Därtill finns det facit för läraren. Vissa uppgifter kan även innehålla annat material för läraren.
    • I slut av varje uppgift nämns var det finns mera information.