Uppgiftsidéer

Uppgiftsideer klassen 7-9

Det här avsnittet innehåller idéer till uppgifter som stöd för undervisningen i klasserna 7–9. Du kan använda dem som de är eller bearbeta dem så att de passar din egen klass.

Tehtäväideat bulletpoint SV

Uppgiftsidéerna har följande struktur:

  • Inlärningsmålen anges i början av varje uppgift.
  • Det kan finnas olika alternativ för hur uppgiften genomförs. Vissa uppgifter består av flera steg som i allmänhet slutar med att man går igenom grupparbeten eller diskuterar temat.
  • För de flesta uppgifterna finns det färdigt utskrivbara blanketter för eleverna.
  • Därtill finns det facit för läraren. Vissa uppgifter kan även innehålla annat material för läraren.
  • I slut av varje uppgift nämns var det finns mera information.

Tehtävälista 7-9

Fel uppstod under bearbetning av mallen.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy116.getLayout(long, boolean, long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy116 object "fi.stm.general.serviceoverride.LayoutLocalServiceOverride@58a19609"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: ${layoutLocalService.getLayout(groupI... [in template "7314638#7314690#ALASIVULISTA ALASIVULISTALLE YHDELLÄ KOLUMNILLA" at line 6, column 25]
----
1<#assign layoutLocalService=serviceLocator.findService( "com.liferay.portal.kernel.service.LayoutLocalService")> 
2<#if link.getSiblings()?has_content> 
3	<#list link.getSiblings() as link> 
4	<a href="${link.getFriendlyUrl()}"> 
5		<div class="subpage-link-column"> 
6			${layoutLocalService.getLayout(groupId?number,false,link.getData()?number).getName(locale)} 
7		</div> 
8	</a> 
9	</#list> 
10</#if>