Grupparbetet Bipacksedeln

Grupparbetet Bipacksedeln

Målet med denna uppgift är att man lär sig läsa bipacksedlar och bedöma hur vanliga eventuella biverkningar är. Rekommenderas för elever i klasserna 5-9.

Grupparbetet Bipacksedeln

Uppgiftens förlopp

Steg 1.

Eleverna delas upp i grupper eller par och åt varje grupp eller par ges en bipacksedel. Grupperna söker i bipacksedlarna efter svar på frågorna:

  • Vad används läkemedlet till?
  • Hur inverkar läkemedlet?
  • Hur tar man läkemedlet?
  • Vilka biverkningar kan läkemedlet ha?
  • Nämns det i samband med biverkningarna vilka av dem som är allmänna och vilka som är sällsynta?

Steg 2.

Efter grupparbetet diskuterar man bipacksedelns innehåll tillsammans. I diskussionen skall läraren gärna föra fram att det är viktigt att läsa bipacksedeln innan man använder läkemedlet och att spara den. I diskussionen går man också igenom biverkningarnas förekomst. Vad betyder till exempel en allmän biverkan? Och en sällsynt?

Grupparbet Bipacksedeln taustaboksi

Material

Uppgiften Vilken information får man i bipacksedeln? (pdf)

Bipacksedelsexempel (pdf)

Mer information

Uppgiften hänför sig till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i materialbankens pdf-fil ”Hur använder du ditt läkemedel rätt?”. Se punkten Bipacksedeln.

Dessutom finns det bakgrundsinformation om biverkningar i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?”. Se punkten Hur vanliga är biverkningarna?