Testet Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel

Testet Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel ingress

Målet med denna uppgift är att lära ut skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel. Rekommenderas för elever i klasserna 5–9.

Testet Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel

Uppgiftens förlopp

Eleverna utför en rätt-fel-uppgift individuellt eller i par. De söker svar på påståenden med hjälp av materialbankens pdf-fil ”Vad är ett läkemedel?”, punkten Receptbelagda läkemedel och Egenvårdsläkemedel. Till sist går man tillsammans igenom påståendena.

Testet Skillnaderna mellan recept- och egenvårdsläkemedel taustaboksi

Material

Uppgiften Receptläkemedel och egenvårdsläkemedel (pdf)

De rätta svaren till uppgiften Receptläkemedel och egenvårdsläkemedel (pdf)

Mer information

Uppgiften anknyter till teman om vilka du hittar bakgrundsinformation i pdf-filen ”Vad är ett läkemedel?” i materialbanken. Se Receptläkemedel och egenvårdsläkemedel.

Samma information finns också sammanfattad på sidan "Vad är ett läkemedel?".

Det går också att undervisa om temana som helhet under flera lektioner

Vad gör läkemedlen? Videor om läkemedles indikationer

Läroplanen 2016

De centrala innehållen i läkemedelsfostran enligt målen i LP2016