Bästa lärare

Bästa lärare ingress

Du har öppnat sidorna till en värld av rätt och ändamålsenlig användning av läkemedel. Förhoppningsvis är dessa sidor till hjälp då du undervisar eleverna om läkemedel.

Besta lärare

Varför bör man lära barnen hur de skall använda läkemedel på rätt sätt?

Läkemedlen utgör en väsentlig del av hälso- och sjukvården. Var och en behöver använda läkemedel i något skede av livet och ibland kan det till och med vara livsviktigt att använda läkemedel.

Redan då de kommer till skolan har barnen ofta attityder och uppfattningar om läkemedel och deras användning som bygger på erfarenheter i vardagen. Barn kan förhålla sig med reservationer till läkemedel och de kan till och med ha rädslor i fråga om dem. Därför är det faktiskt bra för barnen att få lära sig att man genom att använda läkemedel ändamålsenligt kan dra den bästa nyttan av dem och undvika skador.

Rätt användning av läkemedel ingår som tema i grunderna för den nya läroplanens läroämnen omgivningslära samt hälsokunskap t.ex. innehållet I2 Livet hemma och i skolan (klasserna 1–2), I1 Jag som människa (klasserna 3–6) och I2 Faktorer som stödjer och tär på hälsan och förebyggandet av sjukdomar (klasserna 7–9). Temat kan också kombineras med många andra läroämnen såsom biologi, kemi och huslig ekonomi.

Läkemedelsfostrans målsättning

De viktigaste målen i läkemedelsfostran är att lära barnen

 • att bli förnuftiga användare av läkemedel
 • att samtala om läkemedel på läkarmottagningen och på apoteket
 • att vid behov hämta information om läkemedel och att bedöma informationens tillförlitlighet.

Det är däremot inte ett mål att barnen ska lära sig att använda läkemedel självständigt i allt yngre ålder. Det är viktigt att ansvaret för användningen av läkemedel övergår till barnet litet i taget och att barnet lär sig de grundläggande reglerna för användning av läkemedel innan barnet får ansvaret för sina egna läkemedel. Målet är inte heller att uppmuntra barn att använda läkemedel för varje litet besvär; på sidorna betonas också betydelsen av egna huskurer vid behandling av symtom. Men tack vare effektiva och säkra läkemedel behöver ingen lida i onödan av besvärande symtom.

Det är viktigt att åtskilja rätt användning från missbruksproblematiken för att undvika farhågorna och förvirringarna som beskirivits i samband med läkemedelsanvändning hos barn.

De viktigaste budskapen till barnen på webbplatsen för läkemedelsfostran är följande:

 • Ta reda på det ändamålsenligaste sättet att behandla ditt besvär, innan du använder ett läkemedel
 • Ta reda på hur du bör ta ditt eget läkemedel, innan du börjar använda ett läkemedel .
 • Lär känna din egen sjukdom (t.ex. allergier) och dess eventuella inverkan på användningen av läkemedel.
 • Var aktiv och ställ frågor!

Exempel på hur teman inom läkemedelsfostran kan kombineras med andra temabaserade avsnitt och läroämnen:

 • egenvård, vård av folksjukdomar (hälsokunskap)
 • läkemedlets väg genom kroppen (biologi)
 • sökning efter tillförlitlig läkemedelsinformation, marknadsföring av läkemedel (modersmål)
 • hur läkemedel skiljer sig från kosttillskott, kassering av läkemedel, apoteksbesök (huslig ekonomi)
 • läkemedelseffekter, biverkningar och deras förekomst, läkemedelsmolekyl, läkemedlets livscykel från molekyl till apotekspreparat (kemi)