Erfarenheter av läkemedelsfostran

Erfarenheter av läkemedelsfostran ingressi

Man har sedan mitten av 2000-talet genomfört läkemedelsfostran i skolor på olika håll i Finland. Här är några personers erfarenheter!

Erfarenheter av läkemedelsfostran

"Vi har varit med och utvecklat Fimeas webbplats för läkemedelsfostran. På webbplatsen utgår man från forskningsrön. Många av inlärningsuppgifterna på webbplatsen för läkemedelsfostran är baserade på SSI-metoden (eng. socio-scientific issues), som på ett naturligt sätt länkar samman läroinnehållet med elevens vardag. Det gör att det man studerar blir av betydelse för eleven. Vi har presenterat inlärningsuppgifterna på webbplatsen för lärarstuderande och utnyttjat övningsuppgifterna på webbplatsen i klasslärarutbildningen. Enligt vår erfarenhet lämpar sig innehållet på webbplatsen för läkemedelsfostran för undervisning i omgivningslära, biologi och hälsokunskap för årskurserna 1–9 i den grundläggande utbildningen."

Anu Hartikainen-Ahia & Sirpa Kärkkäinen
Institutionen för tillämpad pedagogik och lärarutbildning,

Filosofiska fakulteten, Östra Finlands universitet

”Jag höll en lektion i läkemedelsfostran åt niondeklassister. Det var på alla sätt en positiv upplevelse. Ungdomarna var helt klart intresserade, fast den här åldersgruppen inte ännu använder desto mera mediciner. Det är ändå viktigt att de bekantar sig med området, så att de lär sig att diskutera och fråga om läkemedel på ett naturligt sätt till exempel hos läkaren eller på apoteket.”

Katja Stenberg
Katja höll sin lektion i läkemedelsfostran som en del av sin apotekspraktik i samband med farmaciestudierna år 2017.

”Det var en trevlig upplevelse att hålla en lektion i läkemedelsfostran åt femteklassister. Barnen tog sig an uppgifterna med stor iver och var intresserade av ämnet. På webbplatsen för läkemedelsfostran fanns färdigt och användbart material för att hålla lektionen.”

Maiju Mäenhovi
Maiju höll sin lektion i läkemedelsfostran som en del av sin apotekspraktik i samband med farmaciestudierna år 2017.

”Jag höll som apoteksprovisor en stund med läkemedelsfostran för förskoleelever för något år sedan. Det var lätt och trevligt att kunna stöda sig på ett färdigt, högklassigt och åldersanpassat material. Nu när jag har börjat som apotekare har personalen och jag planerat läkemedelsfostran för den lokala förskolan och idén är att eleverna ska komma på besök till apoteket efter det. Vi utvecklar som bäst en idé om läkemedelsfostran på ortens mottagningscentral.”

Anna Nurmi
Apotekare, apoteket i Punkalaidun